Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt financiële gevolgen van schade aangericht aan derden, of bezittingen daarvan. Er wordt gesproken over schade aan personen en schade aan zaken. Door een ongeluk waar u of een gezinslid iemand ernstig letsel toebrengt kunnen de kosten hoog oplopen, waardoor een aansprakelijkheidsverzekering een belangrijke verzekering is.

Schade die opzettelijk veroorzaakt is, en schade dat alleen bestaat uit financiële schade, worden in de meeste gevallen niet gedekt. Ook schade veroorzaakt door motorvoertuigen valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ook wel AVP verzekering genoemd, en een aansprakelijkheidsverzekering voor een bedrijf. Bij een bedrijf hangt de hoogte van de premie sterk af van de soort onderneming.

De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hangt onder andere af van of de verzekeraar een alleenstaande of een gezinsdekking afsluit. Bij een gezinsdekking vallen gezinsleden ook onder de verzekering.

Een aansprakelijkheidsverzekering is in Nederland niet verplicht. Wel is het onverstandig om geen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wanneer je iemand ernstig letsel aanbrengt lopen de financiële gevolgen vaak op tot een dermate hoog bedrag dat het niet kan worden betaald.